سالاد

چاپ

غرفه سالادبار

سالاد غذایی است که قبل از غذا به عنوان پیش غذا و یا به عنوان یک وعده غذای اصلی مصرف می شود. غرفه سالادبار با تهیه سبزیجات تازه و تهیه انواع سالاد از جمله سالاد یونانی، سزار،  شیرازی، ساده و فصل، انواع ماست های طعم دار و... در خدمت شما عزیزان می باشد.